Politica de confidentialitate

Vizualizare conţinut

Site-ul www.aldeaevent.ro poate fi accesat în mod gratuit, pentru vizualizarea conţinutului, fără a fi obligatorie o înregistrare prealabilă.

NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA  DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

Aldea Event respecta confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care noi le prelucram si le stocam suntnumele și prenumele, adresa de domiciliu, ,adresa de e-mail, numarul de  telefon. 

Scopul in care le prelucram este acela pentru a putea beneficia de activitati ale marketingului direct, cont client, comert online, activitati de promovare informare, activitati de curierat.

 Aveti dreptul de “a fi uitat”

Puteți solicita să nu mai utilizăm datele dumneavoastră trimitand o notificare la adresa de mail office@aldeaevent.ro..

Aldea Event  prelucreaza datele pe care ni le transmiteți și răspunde de  confidentialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă.

Datele noastre de identificare sunt:

Aldea Web Design S.R.L. cu sediul in Iasi, Str. Zugravi 2, C.U.I. 22664808 / N.R.C. J22/3071/2007, telefon 0723234525.

Datele cu caracter personal vor putea fi folosite numai in scopul in care au fost colectate, iar daca este nevoie de prelucrarea intr-un scop nou sau incompatibil cu cel initial, persoana fizica vizata va trebui informata in acest sens, si daca este cazul isi va manifesta din nou consimtamantul pentru noua prelucrare.

Aldea Event nu va prelua date cu caracter personal in mod excesiv, ci doar acele date care sunt absolut necesare in vederea atingerii scopului operatorului si a respectarii legislatiei din domeniul fiscal, comercial.

In cazul activitatilor online se va obtine un consimtamant in format electronic. Nicio persoana nu va putea beneficia de serviciile online ale societatii fara consimtamantul liber exprimat pe pagina online.

In ceea ce priveste activitatile de marketing direct, comert online, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal. Deasemenea, tot in acest scop,  la solicitarea in scris a persoanei vizate datele cu caracter personal se vor sterge iar acea persoana nu va mai beneficia de comunicarile  comerciale.

Potrivit Regulamentului UE nr. 2016/679 prin “prelucrare” se intelege orice operatiune ori set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Ca urmare, simpla stocare a datelor cu caracter personal reprezinta “prelucrare.”

Stocarea datelor

Datele pe care le preluam de la dumneavoastră sunt stocate în evidentele noastre, acestea nu se transmit catre terte persoane si nici in alte tari ( cu exceptia firmelor de curierat/ transportatorilor). 

Perioada de stocare a datelor este de 10 ani.

Puteti avea oricand acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, in conditiile legislației în vigoare.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.  Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre (activitati de curierat).

Temeiul legal pentru prelucrare

Regulamentul (UE) 2016/679, Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces: 
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Aldea Event care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail la adresa office@aldeaevent.ro.

Dreptul la portabilitate aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare:
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la stergerea datelor:
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Aldea Event, cu excepția următoarelor situații: dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației in domeniu.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim:
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim si noi  nu vom continua să prelucram datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa office@aldeaevent.ro.

Responsabilul Cu Protecția Datelor:
Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa office@aldeaevent.ro, menționând  “in atentia DPO” în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:
Dacă sunteți de părere că Aldea Event vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere  autorității de supraveghere.

Actualizări ale notificării de confidențialitate:
Ne rezervam drepul de a actualiza ori de cate ori este necesar Notificarea De Confidentialitate A Datelor Cu Caracter Personal cu privire la scopul prelucrarii, identitatea operatorului, durata de stocare a datelor, drepturile dumneavoastra, etc.

Securitate

www.aldeaevent.ro adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor.
În situaţia în care Aldea Event hotărăşte să schimbe politica de funcţionare a site-ului www.aldeaevent.ro, aceste modificări vor fi făcute publice în secţiunea „Politica de confidenţialitate” a site-ului, fără o notificare prealabilă. Fiind de acord cu prezentul document  – „Politica de confidenţialitate”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri.

Aldea Event

All rights reserved

www.aldeaevent.ro

Powered by themekiller.com